Cleanhub is een bedrijf dat zich richt op het oplossen van het wereldwijde probleem van plastic vervuiling, met name in de oceanen. 
 
Hier een overzicht van wat CleanHub doet:
 
 Plastic Afvalinzameling: Cleanhub werkt samen met lokale partners in landen waar plastic afval een groot probleem is. Deze partners zamelen het plastic afval in voordat het in de oceanen terecht kan komen.
 
 

 
 
 Traceerbaarheid: Door gebruik te maken van blockchain-technologie, zorgt CleanHub voor volledige transparantie en traceerbaarheid van het ingezamelde plastic. Zo kunnen bedrijven en consumenten precies zien waar en hoeveel plastic is opgeruimd dankzij hun bijdrage.
 
 Partnerschap met bedrijven: CleanHub biedt bedrijven de mogelijkheid om een directe impact te hebben op het verminderen van plastic vervuiling. Bedrijven kunnen samenwerken met Cleanhub om hun plastic voetafdruk te compenseren. Voor elk verkocht product kan een bedrijf bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid plastic beloven op te ruimen.
 
 

 
 
 Traceerbaarheid: Door gebruik te maken van blockchain-technologie, zorgt CleanHub voor volledige transparantie en traceerbaarheid van het ingezamelde plastic. Zo kunnen bedrijven en consumenten precies zien waar en hoeveel plastic is opgeruimd dankzij hun bijdrage.
 
 
 Partnerschap met bedrijven: CleanHub biedt bedrijven de mogelijkheid om een directe impact te hebben op het verminderen van plastic vervuiling. Bedrijven kunnen samenwerken met Cleanhub om hun plastic voetafdruk te compenseren. Voor elk verkocht product kan een bedrijf bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid plastic beloven op te ruimen.
  
 
 
 
CleanHub biedt een holistische aanpak voor het aanpakken van de plastic crisis door het inzamelen en recyclen van plastic afval te financieren, terwijl ze ook de voortgang transparant en traceerbaar maken voor hun partners en het publiek.
 
 
Getagd: OVER KOLLEKT